4 sätt att snabbt byta namn på dator i Windows 10

Med en nyinstallerad Windows 10 tilldelade Microsoft installationen av ett slumpmässigt datornamn. Det är svårt att komma ihåg ett slumpmässigt genererat namn, särskilt om du är i en nätverksmiljö. Det är alltid att föredra att byta PC -namn till något som är igenkännligt och minnesvärt. Datornamnet är en identifierare för systemet över nätverket.

I gamla dagar brukade vi byta namn på en dator genom att gå till Datoregenskaper. Med Windows 10 driver Microsoft användningen av Windows -inställningar istället för kontrollpanelens applets. I den här artikeln kommer vi att diskutera fyra sätt att snabbt döpa om datorn i Windows 10. Du kan lära dig och följa den metod du är bekväm med.

 1. Byt namn på datorn med Windows -inställningar
 2. Byt namn på Windows 10 -dator med kontrollpanelen (det gamla sättet)
 3. Byt namn på datorn med PowerShell
 4. Ändra datornamn med kommandoraden
Snabb sammanfattning Dölj 1 Byt namn på Windows 10 -dator med Windows -inställningar 2 Byt namn på Windows 10 PC med hjälp av Kontrollpanelen 3 Ändra datornamn med PowerShell 4 Ändra datornamn med kommandotolken

Byt namn på Windows 10 -dator med Windows -inställningar

Microsoft marknadsför Windows -inställningar istället för andra verktyg som Kontrollpanelen. Följ stegen nedan för att ändra datorns namn med hjälp av Windows -inställningar.

 1. Öppna Windows -inställningar från Start -menyn (Windows -tangenten + i)

  Öppna Windows -inställningar från Start -menyn

  Öppna Windows -inställningar från Start -menyn

 2. Gå till System -> Om. I den högra rutan trycker du på Byt namn på den här datorn knapp.

  Byt namn på den här datorn

  Byt namn på den här datorn

 3. Detta öppnar en annan dialogruta där du kan ange det nya systemnamnet.

  Byt namn på din dator

  Byt namn på din dator

 4. Genom att klicka på knappen Nästa öppnas en annan dialogruta för omstart av systemet. Du kan antingen starta om systemet direkt eller starta om senare. Öppna fliken Systemegenskaper

  Starta om systemet efter Byt namn

  Tryck på Starta om nu för att starta om datorn. Annars trycker du på Starta om senare för att starta om datorn manuellt.

 5. Efter omstarten kommer systemet att visa det nya namnet.

Byt namn på Windows 10 PC med hjälp av Kontrollpanelen

Systemnamnet kan ändras med hjälp av kontrollpanelens appletar. Detta är det gamla sättet och är fortfarande mycket bekvämt och snabbt. Följ stegen nedan:

 1. Gå till Kör -> systempropertiescomputname . Detta öppnar fönstret Systemegenskaper med fliken Datornamn. Alternativt kan du använda sysdm.cpl kommando. Välj det som är lättare att komma ihåg. Båda kommandona öppnar samma fönster.

  Fönstret Systemegenskaper

  Öppna fliken Systemegenskaper

 2. Klicka på knappen Ändra. Ett annat fönster öppnas där du kan ändra datornamn, domän och arbetsgrupp. Du kan gå med i en domän med ett aktivt katalognätverk. Annars är Workgroup vägen att gå. Du kan behålla denna inställning oförändrad.

  Datornamn Domänändringar

  Fönstret Systemegenskaper

 3. Under Datornamn radera det gamla namnet och mata in det nya datornamnet.

  Starta om systemdialogrutan

  Datornamn Domänändringar

 4. Systemet kommer att visa ett meddelande om omstart men du måste starta om systemet manuellt.

  Ändra systemnamn med kommandotolken

  Starta om systemdialogrutan

 5. Det nya systemnamnet träder i kraft efter omstart.

Ändra datornamn med PowerShell

PowerShell är ett mycket effektivt verktyg, särskilt för systemadministratörer. Du kan ändra datorns namn i PowerShell med följande kommando:

Byt namn -dator -Nytt namnitechtics-pc

PowerShell ger mycket mer fördel än att bara byta namn på din dator. Som nätverksadministratör kan du byta namn på datorer på distans. Fjärrdatorn måste vara medlem i domännätverket eller så måste du ha administratörsuppgifter för att byta namn på datorn.

För att ändra datorns namn på distans kan du använda följande kommando:

Byt namn -dator -DatornamnCurrentComputerName-Nytt namnNytt datornamn-DomainCredentialdomän användarnamn -Force -Restart

Du kan använda PowerShell för att få datornamn på distans:

Byt namn -dator -DatornamnCurrentComputerName-Nytt namnNytt datornamn-DomainCredential itechtics.local admin-Force -Restart

Detta öppnar en ny inloggningsdialogruta. Du kan ange lösenordet där och det kommer att starta om namnet på fjärrdatorn.

Se till att du kör PowerShell i administrativt läge för att lyckas köra de två kommandona ovan. Annars får du nekad åtkomstfel.

Byt namn på fjärrdator PowerShell -begäran om autentisering

Om du vill byta namn på flera datorer kan du använda följande cmdlet för byta namn på dator (hämtad från Techrepublic ):

$computers = Get-adcomputer | where {$_.name –like sales-*} $num = 0 Foreach($computer in $computers) { For($num=1;$num –lt $computers.count;$num++) { Rename-computer –computername $computer –newname s-$num –domaincredential domainuser –force –restart }

Ändra datornamn med kommandotolken

Du kan också snabbt ändra datorns namn med hjälp av kommandotolken. Kör bara följande kommando:

WMIC -datorsystem där bildtext =CurrentPCNameDöp omNewPCName

För att hitta det aktuella systemnamnet kan du köra följande kommando:

värdnamn

Ändra systemnamn med kommandotolken

Se till att du kör kommandotolken som administratör. Annars får du ett tillåtet nekningsfel.

Om du vill ändra systemnamnet på en fjärrdator med kommandotolken kan du köra följande kommando:

WMIC / nod:CurrentSystemName/användare:Administration/Lösenord:Admin lösenorddatorsystemsamtal byta namnNewSystemName

Vi har listat ner alla metoder för att snabbt ändra datornamnet i Windows 10 eller till och med i tidigare versioner av Windows. Dessa kan vara användbara för systemadministratörer som ofta måste byta datornamn. Vilken är din favoritmetod för att byta namn på din dator?