Internet Explorer 8-blockering av annonser blir enklare med Adblock IE

Adblock IE är ett webbläsarhjälpsobjekt (BHO) för Microsofts Internet Explorer som blockerar annonsen aktivt när den installeras.

Vi har nämnt utgivningen av den första Internet Explorer 8-annonsblockering för mindre än två veckor sedan. Det handlade om att importera en lista med annonsörer till filterlistan i Internet Explorer's InPrivate-filtermodul.

Det var inte riktigt komplicerat men kunde ändå skapa problem för oerfarna användare ändå eftersom användare var tvungna att hitta rätt meny för att importera listan i Internet Explorer 8 webbläsare. Det betydde också att aktivera InPrivate-filtrering i Internet Explorer.

Adblock IE

Adblock IE ger en enklare metod med samma resultat. Den levereras med en installation för att installera ett webbläsarhjälpobjekt (BHO) i Internet Explorer 8. Detta objekt, när det är installerat och aktiverat, hanterar annonsblockering i Internet Explorer.

Tillägget för Internet Explorer 8 är i ett tidigt skede vilket innebär att det inte ger tillgång till ett grafiskt användargränssnitt eller några alternativ alls vid denna tidpunkt. Annonsblockeringen fungerar å andra sidan bra och det är i princip det som räknas mest.

Utvecklaren planerar att föra både Adblock Plus och NoScript funktionalitet till Internet Explorer 8 som kan styras från webbläsaren.

Adblock IE ger medel för att blockera annonser i Internet Explorer 8 just nu med goda möjligheter att ge en bättre användbarhet och avancerade funktioner i framtiden. Det kan bli ett måste-program för Internet Explorer 8. Programmet är kompatibelt med Internet Explorer 8 och kräver att Microsoft .net Framework 3.5 är installerat

För att testa om tillägget är korrekt installerat gör du följande efter installationen:

  • Öppna Internet Explorer 8
  • Klicka på Verktyg> Hantera tillägg
  • Se till att Verktygsfält och tillägg är valda
  • Rulla ner tills du ser af0.Adblock.BHO med statusen Aktiverad

internet explorer 8

Du måste besöka projektsidan för information om nya versioner av tillägget Internet Explorer 8.

Uppdatering : Observera att ansökan inte har uppdaterats sedan mitten av 2009. Vi föreslår att du laddar ner Adblock Plus för Internet Explorer istället. Det är förmodligen det mest populära ad-blockerande programmet där ute just nu och helt kompatibelt med alla senaste versioner av Microsofts webbläsare.